e-mail: pti@pti.org.pl
tel. +48 22 838 47 05
fax: +48 22 636 89 87

Strona głównaPosiedzenia Zarządu OMazPosiedzenie Zarządu OMaz 15 stycznia 2015 r.

Posiedzenie Zarządu OMaz 15 stycznia 2015 r.

-

Posiedzenie odbyło się 15 stycznia 2015 r. w siedzibie ZG PTI.

Zarząd OMaz PTI przyjął dwóch członków: Arkadiusza Świątka i Kazimierza J. Pękalę.

Zarząd OMaz PTI postanowił kontynuować wykonanie uchwały poprzedniego zarządu (nr 10/2014) dotyczącej zaległych składek. Na podstawie zaktualizowanego stanu wpłat składek członkowskich Zarząd przekaże do Biura ZG PTI listę osób, które nie zapłaciły  składek za rok 2009 i lata poprzednie, a więc osób, których członkostwo wygasło.

Po dyskusji na temat procedury przyjmowania nowych członków postanowiono, że podstawową forma udzielania poparcia (członkowie wspierający) powinien być podpis na deklaracji. Natomiast wszelakie dodatkowe dokumenty wspierające (obok poparcia wyrażonego na deklaracji członkowskiej), są dopuszczalne, ale wystarczy, aby zostały dostarczone w postaci elektronicznej.

W dyskusji podniesiono kwestię niepodzielności składki członkowskiej PTI. Zarząd OMaz uznał, że właściwszy byłby okres kwartalny (osoba przyjęta do PTI np. w grudniu opłacałaby jedynie 1/4 składki rocznej).

W wyniku głosowania ustalono, że Zarząd wystąpi do Komisji Statutowej najbliższego Zjazdu Nadzwyczajnego PTI z wnioskami o:

 • zmianę procedury przyjmowania członków:

– rezygnację z wymagania oddzielnych pism polecających członków wprowadzających;

– umożliwienie dostarczania w postaci elektronicznej wszystkich dokumentów związanych z przyjęciem w poczet członków PTI;

 • zmianę zasad płacenia składki PTI – z niepodzielnej składki rocznej na możliwość wpłacania składki kwartalnie.

OMaz będzie kontynuował działania w celu dalszej elektronizacji deklaracji członkowskiej oraz zapewnienia serwisu FTP dla dokumentów oddziału.
Zarząd OMaz omówił przygotowania do najbliższego Klubu Informatyka. Ustalono, że odbędzie się on w dniu 5 lutego 2015 na terenie Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania od godziny 18:30. Tematem będzie:  „Jak budować działające systemy administracji publicznej”. Szczegółowa informacja dostępna jest na tu.

Zarząd wstępnie ustalił następujące terminy i tematy następnych Klubów Informatyka:

 • 3 marca (ew. kontynuacja tematu z 5 lutego lub biometria albo patenty),
 • 14 kwietnia (biometria lub patenty),
 • 12 maja (wokół książki „Informatycy”).

Powyższe KI mogą być organizowane w salach WSM Kawęczyńska, WEiTI PW, IMM – w zależności od zainteresowania tematem ze strony danej instytucji.
W czerwcu zamiast KI odbędzie się RBD 2015 – proponowana data: 13 lub 20 czerwca (sobota). Termin zależeć będzie od dostępności Baru „Pod Kopytem”. Postanowiono, że (tak jak w latach minionych) osoby, które zapłacą składki do końca lutego będą mogły uczestniczyć za darmo w imprezie RDB.

W uzupełnieniu do promocji wczesnego płacenia składek postanowiono, że:

 • spośród osób, które opłacą składki do 28 lutego włącznie (czyli osób, które otrzymają darmowy wstęp na RDB) zostanie dodatkowo wylosowana jedna osoba, która otrzyma dwuosobowe zaproszenie na Galę ŚDSI;
 • spośród osób, które zapłacą składki w terminie 1-15 marca (a więc osób nieuprawnionych do darmowego wstępu na RBD) zostanie również wylosowana jedna, która otrzyma dwuosobowe zaproszenie na Galę ŚDSI.

Zarząd OMaz podtrzymał decyzję o przeznaczeniu 3000 zł na nagrodę OMaz PTI dla najlepszych zastosowań robotów w ramach Nocy Robotow organizowanej przez PIAP. Dokładne ustalenia dotyczące reguł przyznania nagrody oraz udziału OMaz w jury nagrody zostaną podjęte w terminie późniejszym.

Po zapoznaniu się ze stanem przygotowań do FedSCIS Zarząd podtrzymał ustalenia dotyczące promocji stypendium OMaz (zwrotu opłaty wpisowej w konferencji) dla studentów i młodych pracowników naukowych wydziałów informatyki uczelni warszawskich.

Wobec informacji o zamiarze nabycia przez PTI nieruchomości w Warszawie z przeznaczeniem na siedzibę stowarzyszenia Zarząd OMaz wystąpi do ZG z zaproszeniem do spotkania z OMaz w celu wyjaśnienia zamierzeń ZG oraz stanu zaawansowania sprawy.

W świetle działań członków PTI na listach PTI i w serwisach społecznościowych Zarząd OMaz wystąpi do Prezesa PTI, prof. Mariana Nogi, z wnioskiem o przedstawienie członkom oficjalnego stanowiska ZG  w sprawie rozpowszechniania informacji o przegranym przez PTI procesie cywilnym wytoczonym w związku z zaległym wynagrodzeniem za ekspertyzę zamówioną przez Izbę Rzeczoznawców PTI.

Ustalono, że zebrania Zarządu OMaz odbywać się będą co miesiąc we wtorki od godz. 18:00 w siedzibie ZG przy ul Puławskiej.  Wstępnie zaplanowano następujące terminy zebrań:

 • 17 lutego,
 • 17 marca,
 • 21 kwietnia,
 • 19 maja,
 • 9 lub 16 czerwca (miejsce i termin zostaną ustalone na roboczo w zależności od terminu RBD).

// NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

// TAGI

sprawozdania (222)zaproszenia (130)2017 (77)wideo (60)plany (52)2018 (49)po godzinach (45)2016 (44)zarządzanie (42)programowanie (35)2019 (34)prawo (33)2020 (31)oprogramowanie (29)bezpieczeństwo (29)2021 (28)2015 (28)nowi członkowie (26)administracja (26)zatrudnienie (25)Internet (22)zdrowie (22)odeszli (20)sztuczna inteligencja (20)wybory (18)PM (17)FedCSIS (16)wyróżnienia (15)gry (15)2012 (14)psychologia (14)2022 (14)2014 (13)Big Data (13)terminologia (11)edukacja (11)historia (10)2003 (10)2005 (9)2006 (9)2013 (9)handel elektroniczny (9)media (9)ISOC (8)telekomunikacja (8)informatycy (7)UE (7)dostępność (7)społeczności (7)ICANN (7)IoT (6)IEEE (6)ECDL (6)strategie (6)2008 (6)2004 (6)roboty (6)chmura (6)transhumanizm (5)podpis elektroniczny (4)archiwistyka (4)obieg dokumentów (4)Internet Academy (4)użyteczność (4)dyskusja (4)kognitywistyka (4)Blockchain (3)gamifikacja (3)ACM-ICPC (3)2010 (3)2007 (3)trendy (3)User Experience (2)Mistrzostwa Świata (2)5G (2)IT (2)Informacja przestrzenna (2)Bitcoin (2)Superkomputery (2)pieniądz elektroniczny (2)miasta (2)HCI (2)biometria (2)IMM (2)patenty (2)SJSI (2)R&D (2)Wikipedia (2)RWO (2)2009 (2)Projektowanie interakcji (2)EASTIN (2)SPMP (2)zbiory przybliżone (2)nagroda (1)Geoinformatyka (1)członkostwo PTI (1)kreatywność (1)sieci kognitywne (1)SDN (1)PLUG (1)dziennikarstwo (1)gospodarka 4.0 (1)retoryka (1)intranet (1)Schengen (1)Straż Graniczna (1)SIS (1)ŚDSI (1)KRRiT (1)Mazowsze (1)IPTV (1)2011 (1)Fort Legionów (1)VoD (1)futurologia (1)VIS (1)TV (1)geo (1)AI (1)

// KATEGORIE

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast