e-mail: pti@pti.org.pl
tel. +48 22 838 47 05
fax: +48 22 636 89 87

Strona głównaPosiedzenia Zarządu OMazPosiedzenie Zarządu OMaz 17 marca 2015 r.

Posiedzenie Zarządu OMaz 17 marca 2015 r.

-

Posiedzenie odbyło się w siedzibie ZG PTI. Udział wzięli członkowie zarządu a w części końcowej  – zaproszony gość, Paweł Strawiński, koordynator mazowiecki ECDL.

1. Sprawy członkowskie:

Zgłoszone zostały dwie kandydatury: Ewy Perłakowskiej oraz Dagmary Niemczyk (wprowadzający: Kajetan Wojsyk i Tomasz Kulisiewicz). Wobec braku kworum głosowanie zostało przeprowadzone w formie elektronicznej, w jego wyniku  obie kandydatki zostały przyjęte uchwałą nr 4/2015 Zarządu OMaz

Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz (ACJ) przedstawi dwie listy na podstawie wpłat składek:

  • upoważnionych do bezpłatnego wstępu na RBD 2015 na podstawie wpłaty do końca lutego br.
  • osób, które wpłaciły składki do 15 marca – losowanie zaproszeń na Galę SDSI 2015 zostanie przeprowadzone po ustaleniu liczby  zaproszeń, które Zarząd OMaz będzie mógł przeznaczyć na ten cel.

Małgorzata Kalinowska-Iszkowska (MKI) poinformowała, że postulat podziału składki na części proporcjonalne np. kwartalne został przez ZG odrzucony i nie wszedł do propozycji zmian w statucie.

2. Kontrola finansów OMaz

ACJ poinformowała o kontroli sprawozdania finansowego OMaz przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną i o tym, że KR z uznaniem przyjęła sprawozdanie.

3. Informacja o udziale w wyjazdowym posiedzeniu ZG PTI

Tomasz Kulisiewicz (TK) poinformował o sprawach poruszanych drugiego dnia (7 marca) wyjazdowego posiedzenia ZG – m.in konkursie na publikację z historii informatyki, przygotowaniach do wyboru partnera (biblioteki cyfrowej) do ulokowania archiwów Sekcji Historycznej PTI, dyskusji na temat miejsca Zjazdu Członków-Założycieli, stanu przygotowań do wdrożenia systemu EZD w ZG i postulatu OMaz włączenia do niego obsługi deklaracji członkowskich.

4. Kluby Informatyka

  • MKI przedstawiła stan przygotowań do kwietniowego KI w IMM (biometria): ustalenia z Krzysztofem Dzikiem z IMM dotyczące organizacji oraz części merytorycznej KI (3 x 10 minut wprowadzenia i dyskusja) oraz ustalenia dotyczące kosztów organizacji KI (sala, poczęstunek);
  • W ramach przygotowań do KI majowego podczas posiedzenia MKI i ACJ wstępnie umówiły się ze współautorką książki „Informatycy” na spotkanie koordynacyjne 9 kwietnia.

5. OMaz i ECDL – członkostwo egzaminatorów w PTI, konkursy szkolne

  • Paweł Strawiński przedstawił kwestię członkostwa egzaminatorów, podkreślając, że nie ma zamiaru  ustalać obowiązku członkostwa. Zależy mu na tym, by związać z PTI najlepszych egzaminatorów, których obecność w OMaz PTI byłaby cenna dla oddziału i którzy sami chcą aktywnie działać w Oddziale. Obecni członkowie Zarządu OMaz poparli to stanowisko, pozostawiając Pawłowi Strawińskiemu wolną rękę w typowaniu i zapraszaniu egzaminatorów jako kandydatów do PTI.
  • Paweł Strawiński zapowiedział, że podobnie jak w ub. roku, wystąpi o patronat OMaz nad konkursami dla uczniów gimnazjów.

// NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

// TAGI

sprawozdania (222)zaproszenia (130)2017 (77)wideo (60)plany (52)2018 (49)po godzinach (45)2016 (44)zarządzanie (42)programowanie (35)2019 (34)prawo (33)2020 (31)oprogramowanie (29)bezpieczeństwo (29)2021 (28)2015 (28)nowi członkowie (26)administracja (26)zatrudnienie (25)Internet (22)zdrowie (22)odeszli (20)sztuczna inteligencja (20)wybory (18)PM (17)FedCSIS (16)wyróżnienia (15)gry (15)2012 (14)psychologia (14)2022 (14)2014 (13)Big Data (13)terminologia (11)edukacja (11)historia (10)2003 (10)2005 (9)2006 (9)2013 (9)handel elektroniczny (9)media (9)ISOC (8)telekomunikacja (8)informatycy (7)UE (7)dostępność (7)społeczności (7)ICANN (7)IoT (6)IEEE (6)ECDL (6)strategie (6)2008 (6)2004 (6)roboty (6)chmura (6)transhumanizm (5)podpis elektroniczny (4)archiwistyka (4)obieg dokumentów (4)Internet Academy (4)użyteczność (4)dyskusja (4)kognitywistyka (4)Blockchain (3)gamifikacja (3)ACM-ICPC (3)2010 (3)2007 (3)trendy (3)User Experience (2)Mistrzostwa Świata (2)5G (2)IT (2)Informacja przestrzenna (2)Bitcoin (2)Superkomputery (2)pieniądz elektroniczny (2)miasta (2)HCI (2)biometria (2)IMM (2)patenty (2)SJSI (2)R&D (2)Wikipedia (2)RWO (2)2009 (2)Projektowanie interakcji (2)EASTIN (2)SPMP (2)zbiory przybliżone (2)nagroda (1)Geoinformatyka (1)członkostwo PTI (1)kreatywność (1)sieci kognitywne (1)SDN (1)PLUG (1)dziennikarstwo (1)gospodarka 4.0 (1)retoryka (1)intranet (1)Schengen (1)Straż Graniczna (1)SIS (1)ŚDSI (1)KRRiT (1)Mazowsze (1)IPTV (1)2011 (1)Fort Legionów (1)VoD (1)futurologia (1)VIS (1)TV (1)geo (1)AI (1)

// KATEGORIE

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast