e-mail: pti@pti.org.pl
tel. +48 22 838 47 05
fax: +48 22 636 89 87

Strona głównaPosiedzenia Zarządu OMazPosiedzenie Zarządu OMaz PTI 10 stycznia 2017 r.

Posiedzenie Zarządu OMaz PTI 10 stycznia 2017 r.

-

Posiedzenie odbyło się w siedzibie ZG PTI.

Obecni: Anna Andraszek, Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Andrzej Dyżewski, Tomasz Kulisiewicz, Marcin Paprzycki.

Omówiono następujące sprawy:

1. Klub Informatyka
– Omówiono przygotowania organizacyjne do KI o automatyzacji testów oprogramowani 17 stycznia br na Wydziale MiNI PW;
– Zaplanowano temat lutowego KI 21 lutego – patentowanie oprogramowania. Stroną merytoryczną (prelegenci, partnerzy) zajmie się Andrzej Dyżewski;
– Ustalono wstępne terminy następnych KI (14 marca i 11 kwietnia) oraz możliwe tematy (maszyna Turinga, HCI, edukacja informatyczna a potrzeby firm).

2. RBD 2017
Ustalono wstępny termin RBD: 17 czerwca. Jak w latach poprzednich, OMaz zafunduje wstęp członkom, którzy wpłacą składkę członkowską do końca lutego (Uchwała 1/2017). Anna Andraszek zarezerwuje miejsce (Bar Pod Kopytem).

3. Terminy posiedzeń Zarządu OMaz
Ustalono terminy najbliższych posiedzeń:

  •     14 lutego
  •     7 marca
  •     4 kwietnia

4. Sprawy członkowskie
W 2016 r. przyjęto 34 nowych członków Oddziału Mazowieckiego.
Ustalono, że Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz dokona przeglądu wpłat składek i zachęci wszystkich członków o zaległościach na tyle niskich, iż można będzie oczekiwać podtrzymania ich członkowstwa w PTI.
Zarząd w kwietniu podejmie uchwałę o ewentualnym wygaszeniu członkostwa tych, których zaległości przekroczą termin statutowy (2 lata).

5. Kadencja władz OMaz i Zjazd Zwyczajny PTI
Marcin Paprzycki poinformował o ustaleniach grudniowego posiedzenia ZG PIT i przygotowaniach do ZJazdu. Zjazd Zwyczajny, na którym uchwalone mają być przygotowywane zmiany Statutu PTI planowany jest na 24 czerwca br. Członkiem Zespołu Statutowego jest Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz, skarbniczka OMaz. Propozycje zmian statutu zbierane są do 31 stycznia br.
Z uwagi na termin Zjazdu bieżąca kadencja OMaz ulegnie skróceniu tak, aby walne zgromadzenie członków OMaz odbyło się w statutowym terminie 3 tygodnie przed Zjazdem. Wstępnie zgromadzenie planowane jest na maj 2017 r.

6. Sprawy inne
Uzgodniono kwestię upowszechniania wśród członków OMaz roboczej propozycji Wacława Iszkowskiego dotyczącej 70 lat osiągnięć informatyki polskiej.
Tomasz Kulisiewicz poinformował o inauguracyjnym posiedzeniu i stanie prac Rady Sektorowej ds Sektora IT (projektu prowadzonego przez PT w partnerstwie z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji).  Klub Informatyka na temat edukacji informatycznej i potrzeb firm może zostać zorganizowany we współpracy z Radą, gdyż tematyka ta jest głównym obszarem działania Rady.

Omówiono stan i perspektywy współpracy OMaz z innymi organizacjami, a także robocze kwestie dotyczące nagrań z KI.

// NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

// TAGI

sprawozdania (222)zaproszenia (130)2017 (77)wideo (60)plany (52)2018 (49)po godzinach (45)2016 (44)zarządzanie (42)programowanie (35)2019 (34)prawo (33)2020 (31)oprogramowanie (29)bezpieczeństwo (29)2021 (28)2015 (28)nowi członkowie (26)administracja (26)zatrudnienie (25)Internet (22)zdrowie (22)odeszli (20)sztuczna inteligencja (20)wybory (18)PM (17)FedCSIS (16)wyróżnienia (15)gry (15)2012 (14)psychologia (14)2022 (14)2014 (13)Big Data (13)terminologia (11)edukacja (11)historia (10)2003 (10)2005 (9)2006 (9)2013 (9)handel elektroniczny (9)media (9)ISOC (8)telekomunikacja (8)informatycy (7)UE (7)dostępność (7)społeczności (7)ICANN (7)IoT (6)IEEE (6)ECDL (6)strategie (6)2008 (6)2004 (6)roboty (6)chmura (6)transhumanizm (5)podpis elektroniczny (4)archiwistyka (4)obieg dokumentów (4)Internet Academy (4)użyteczność (4)dyskusja (4)kognitywistyka (4)Blockchain (3)gamifikacja (3)ACM-ICPC (3)2010 (3)2007 (3)trendy (3)User Experience (2)Mistrzostwa Świata (2)5G (2)IT (2)Informacja przestrzenna (2)Bitcoin (2)Superkomputery (2)pieniądz elektroniczny (2)miasta (2)HCI (2)biometria (2)IMM (2)patenty (2)SJSI (2)R&D (2)Wikipedia (2)RWO (2)2009 (2)Projektowanie interakcji (2)EASTIN (2)SPMP (2)zbiory przybliżone (2)nagroda (1)Geoinformatyka (1)członkostwo PTI (1)kreatywność (1)sieci kognitywne (1)SDN (1)PLUG (1)dziennikarstwo (1)gospodarka 4.0 (1)retoryka (1)intranet (1)Schengen (1)Straż Graniczna (1)SIS (1)ŚDSI (1)KRRiT (1)Mazowsze (1)IPTV (1)2011 (1)Fort Legionów (1)VoD (1)futurologia (1)VIS (1)TV (1)geo (1)AI (1)

// KATEGORIE

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast